Rozmawiali o bezpieczeństwie mieszkańców Rybnika - Wiadomości - Komenda Miejska Policji w Rybniku

Wiadomości

Rozmawiali o bezpieczeństwie mieszkańców Rybnika

Data publikacji 14.11.2019

W Urzędzie Miasta Rybnika odbyła się kolejna już debata „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Wszystkich zgromadzonych przywitał Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku - podinsp. Wiesław Dryja. Debata była okazją do omówienia zagadnień ważnych dla bezpieczeństwa naszego miasta.

W środę w sali Urzędu Miasta Rybnika odbyła się kolejna debata z cyklu pt. „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ”. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeniu Radni Miasta oraz przedstawiciele Rad Dzielnic.

Inauguracji debaty dokonał Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Rybniku - podinsp. Wiesław Dryja, który przywitał zgromadzonych gości, omówił główne zagrożenia bezpieczeństwa w naszym mieście i zachęcił uczestników do aktywnej dyskusji. Następnie wiceszef rybnickiej jednostki podziękował także za wsparcie na jakie rybnicka policja zawsze mogła liczyć ze strony władz miasta.
 

W kolejnych etapach debaty głos zabrali prelegenci. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z wynikami służb ponadnormatywnych w bieżącym roku, realizowanych dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta Rybnika. Następnie omówiono stan zagrożenia w poszczególnych dzielnicach, na podstawie zgłoszeń z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa oraz planów priorytetowych dzielnicowych. Podczas spotkania poruszono również temat bezdomności na terenie powiatu rybnickiego i omówiono trwającą już akcję „Pomagaj skutecznie”.

Po wystąpieniach przyszedł czas na debatę. Zgromadzeni goście chętnie zabierali głos i przekazywali swoje spostrzeżenia oraz uwagi. Debata przebiegała bardzo aktywnie, uczestnicy podejmowali wiele tematów ważnych dla bezpieczeństwa Rybnika. Celem debaty była wymiana doświadczeń, poglądów i dobrych praktyk, w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców naszego miasta.

 • Debata w Urzędzie Miasta Rybnika z cyklu: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ".
 • Zakończenie
 • Przełożeni rybnickiej komendy rozmawiają o zagadnieniach.
 • Naczelnik WP KMP w Rybniku podczas debaty.
 • Debata społeczna trwa.
 • Prowadzący jeden z tematów debaty.
 • Jeden ze slajdów podczas debaty.
 • Uczestnicy debaty c. d.
 • Kierownictwo rybnickiej komendy.
 • Policjanci rozmawiają z uczestnikami debaty.
 • Uczestnicy debaty.
 • Profilaktyk omawia zagrożenia w bezpieczeństwie w ruchu drogowym.
 • Uczestnicy debaty.
 • C. d. debaty.
 • Policjanci z rybnickiej komendy podczas debaty.
 • Naczelnik WRD KMP w Rybniku
 • Debata trwa
 • Statystyki
 • Debata w Urzędzie Miasta Rybnika z cyklu: "Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ".
 • Uczestnicy debaty.
Ładowanie odtwarzacza...